shows

तुझ्यात जीव रंगला Tujhyat Jeev Rangala Title Song Lyrics Zee Marathi

By  | 

तुझ्यात जीव रंगला Tujhyat Jeev Rangala Title Song Lyrics Zee Marathi

Tujhyat Jiv Rangala Title Song Lyrics in Marathi

भुइलाया मेघुटांचं दान
चहूंकडं बहरलं रान
पाटामदी झुळुझुळु पाणी
पाखरांच्या चोचींतली गाणी

शेतामधे राबणारा
लेक काळ्या मातीचा
रांगडा तो मर्द माझा
आभाळाच्या छातीचा

वेडापिसा छंद असा लागला
तुझ्यात जीव रंगला… रंगला…

तुझा जीव झाला येडापिसा… गुंगला
हा हरपून देहभान… झिंगला
ह्या पिरतीच्या रंगामंधि… दंगला..
तुझ्यात जीव रंगला

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *