बिग बॉस 3 Big Boss Marathi 3 Lyrics

बिग बॉस 3 Big Boss Marathi 3 Lyrics

हे आला बिग बॉस बिग बॉस
हे आला बिग बॉस बिग बॉस

हे गाव जरी भोळा नि करतो शाळा
बिग बॉस चा डोळा सारं बघतोया
बिग बॉस इज वाचींग
सगळीकडे नजर आहे त्याची जरा सांभाळून रहा
नजर हटी दुर्घटना घटी

दीडशहाण्याचा बाजार सारा
ह्याची भानगड त्याला इचारा
समद्या वरती फिरतोया कॅमेरा
कोण गावला रे झाला फुकारा

ओ भाऊ जरा चावडीवर या
बिग बॉस च्या चावडीवर या

पहिला झाला दुसरा झाला आला सीजन तिसरा
जुनं सगळं विसरा चेहरा ठेवा हसरा

झटक हिचा स्व्याग इथं
लटकले सारे इथ
१०० दिवसांचा लॉकडाऊन झाला
खटकली गोड हसा सटकली थंड बसा
आला आला रे बिग बॉस आला

लटकले ना भाऊ
कारण दिसतं तसं नसतं
म्हणून तर जग फसतं

ओ भाऊ जरा चावडीवर या
बिग बॉस च्या चावडीवर या

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *