भक्ती वाचून मुक्तीची मज जडली रे व्याधी अभंग लिरिक्स – Bhakti Wachuni Muktichi Maj Jadali re Vyadhi Abhang

भक्ती वाचून मुक्तीची मज जडली रे व्याधी अभंग लिरिक्स – Bhakti Wachuni Muktichi Maj Jadali re Vyadhi Abhang

 

भक्ती वाचून मुक्तीची
मज जडली रे व्याधी
विठ्ठल मीच खरा अपराधी || धृ ||

ज्ञानेशाचे अमृत अनुभव,
अनुकम्पेचे नेत्री आसव
स्वप्न तरल ते नकळ शैषव,
विले त्यांत कधी विठ्ठला || १ ||

संत तुक्याची अभंगवाणी,
इंद्रायणीचे निर्मळ पाणी
मीच बुडविला दृष्ट यौवनी,
करुणेचा हा निधी विठ्ठला || २ ||

सरले शिश्नाव स्वच्छंदीपण,
नुरले यौवन उरले मी पण
परी न रंगले प्रमप्त हे मन,
तुझ्या चिंतनी कधी विठ्ठला || ३ ||

भक्ती वाचून मुक्तीची मज जडली रे व्याधी विठ्ठला चे मराठी अभंग लिरिक्स
Bhakti Wachuni Muktichi Maj Jadali re Vyadhi Abhang Vitthala Che Marathi Abhang Lyrics

Leave a comment

Your email address will not be published.