Hi Samundarachi Lat Lyrics In Marathi

Hi Samundarachi Lat Lyrics In Marathi माझा मोरया Lyrics In Marathi मोरया मोरया मोरया बाप्पा मोरया मोरया बाप्पा मोरया एकदंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय यदिमही गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय यदिमही एकदंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय यदिमही गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय यदिमही मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे देवा तुझी स्वारी आली आनंदाची लाट… Continue reading Hi Samundarachi Lat Lyrics In Marathi

Bappa Chalale Aaplya Gavala Lyrics In Marathi

बाप्पा चालले आपल्या गावाला, चैन पडेना आमच्या मनाला, ढोलच्या तालात गुलाल रंगात न्हेऊया बाप्पाला, वाजत गाजत नाचत याहो पुढल्या वर्षाला…

Nirop Gheta Deva In Marathi Lyrics

Nirop Gheta Deva In Marathi Lyrics जाहले भजन आम्ही नमितो तव चरण । वारुनिया विघ्ने देवा रक्षावे दीना ॥धृ॥ दास तुझे आम्ही देवा तुजलाची ध्यातो प्रेमे करुनिया देवा गुण तुझेची गातो ॥१॥ तरी द्यावी सिद्धी देवा हेची वासना, देवा हेची वासना रक्षुनियां सर्वां द्यावी आम्हासी आज्ञा ॥२॥ मागणे ते देवा एकची आहे आता एकची आहे… Continue reading Nirop Gheta Deva In Marathi Lyrics

Sukhkarta Dukhharta Aarti Lyrics In Marathi

Sukhkarta Dukhharta Aarti Lyrics In Marathi सुख करता दुखहर्ता, वार्ता विघ्नाची नूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुन्दर उटी शेंदु राची कंठी झलके माल मुकताफळांची जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति दर्शनमात्रे मनःकमाना पूर्ति जय देव जय देव रत्नखचित फरा तुझ गौरीकुमरा चंदनाची उटी कुमकुम केशरा हीरे जडित मुकुट शोभतो बरा रुन्झुनती नूपुरे चरनी… Continue reading Sukhkarta Dukhharta Aarti Lyrics In Marathi

Vakratunda Mahakaya Lyrics In Marathi

Vakratunda Mahakaya Lyrics In Marathi वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा (वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा) लम्बोदर नमोस्तुभ्यम सततम् मोदक प्रिय (लम्बोदर नमोस्तुभ्यम सततम् मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा) वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव… Continue reading Vakratunda Mahakaya Lyrics In Marathi

Ganesh Ji Ki Aarti Marathi Lyrics

Ganesh Ji Ki Aarti Marathi Lyrics सुखकर्ता दु:खहर्ता वार्ता विघ्नाची । नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची ।। सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची । कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची ॥१॥ जय देव, जय देव जय मंगलमूर्ती। दर्शनमात्रे मन कामना पुरती ॥धृ॥ रत्नखचित फरा तुज गौरीकुमरा । चंदनाची उटी कुमकुम केशरा ।। हिरेजडित मुकुट शोभतो बरा । रुणझुणती नूपुरे… Continue reading Ganesh Ji Ki Aarti Marathi Lyrics

Ganpati Nirop Aarti Lyrics In Marathi

Ganpati Nirop Aarti Lyrics In Marathi जाहले भजन आम्ही नमितो तव चरण । वारुनिया विघ्ने देवा रक्षावे दीना ॥धृ॥ दास तुझे आम्ही देवा तुजलाची ध्यातो प्रेमे करुनिया देवा गुण तुझेची गातो ॥१॥ तरी द्यावी सिद्धी देवा हेची वासना, देवा हेची वासना रक्षुनियां सर्वां द्यावी आम्हासी आज्ञा ॥२॥ मागणे ते देवा एकची आहे आता एकची आहे… Continue reading Ganpati Nirop Aarti Lyrics In Marathi

तेजोनिधी लोहगोल – Tejonidhi Loh Gol Lyrics in Marathi

तेजोनिधी लोहगोल – Tejonidhi Loh Gol Lyrics in Marathi तेजोनिधी लोहगोल, भास्कर हे गगनराज दिव्य तुझ्या तेजाने झगमगले भुवन आज हे दिनमणी व्योमराज, भास्कर हे गगनराज कोटी कोटी किरण तुझे अनलशरा उधळिती अमृतकण परि होऊन अणुरेणु उजळिती तेजातच जनन मरण, तेजातच नविन साज हे दिनमणी व्योमराज ज्योतिर्मय मूर्ती तुझी, ग्रहमंडळ दिव्यसभा दाहक परि संजीवक तरुणारुण… Continue reading तेजोनिधी लोहगोल – Tejonidhi Loh Gol Lyrics in Marathi

Gajanana Shri Ganaraya Lyrics in Marathi – गजानना श्री गणराया

Gajanana Shri Ganaraya Lyrics in Marathi – गजानना श्री गणराया गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुज मोरया मंगलमुर्ती श्री गणराया आधी वंदू तुज मोरया सिंदुरचर्चित धवळे अंग चंदन उटी खुलवी रंग बघता मानस होते दंग जीव जडला चरणी तुझिया आधी वंदू तुज मोरया गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुज मोरया गौरीतनया भालचंद्रा देवा कृपेच्या तू… Continue reading Gajanana Shri Ganaraya Lyrics in Marathi – गजानना श्री गणराया

Gajanana Gajanana Lyrics in Marathi – गजानाना गजानना

Gajanana Gajanana Lyrics in Marathi गजानाना गजानना पार्वती नंदन गजानना विघ्न विनाशक एकदंताय गौरी पुत्र गजानना देवंचा तू देव मोरया गातो तुझे गुण गं वाट नवी चालया तू तू शक्ती चे वरदान तुझे विन नाको दिन दयाला माझ्या मन चि थेवी जान घेउनी वस भारतीचा चालु बाप्पा मोरया बाप्पा मोरया मोरया एकदंताय मोरया मोरया मोरया… Continue reading Gajanana Gajanana Lyrics in Marathi – गजानाना गजानना