अ आ आई म म मका – A Aa Aai Ma Ma Maka Lyrics in Marathi

अ आ आई म म मका – A Aa Aai Ma Ma Maka Lyrics in Marathi अ आ आई, म म मका मी तुझा मामा दे मला मुका प प पतंग आभाळात उडे ढ ढ ढगांत चांदोमामा दडे घ घ घड्याळ, थ थ थवा बाळ जरि खट्याळ, तरी मला हवा ह ह हम्मा गोड दूध… Continue reading अ आ आई म म मका – A Aa Aai Ma Ma Maka Lyrics in Marathi

Badbad Geete Marathi Lyrics

Badbad Geete Marathi Lyrics अडगुलं, मडगुलं अडगुलं, मडगुलं सोन्याचं कडगुलं रुप्याचा वाळा तान्ह्या बाळा तीट, टिळा. ये ग ये ग सरी ये ग ये ग सरी माझं मडकं भरी सर आली धावून मडकं गेलं वाहून लव लव साळूबाई लव लव साळूबाई, मामा येतो झुक झुक गाडीतून – नेईन म्हणतो अटक मटक मामी येते छानसा बॅट-बॉल… Continue reading Badbad Geete Marathi Lyrics

Chotese Bahin Bhau Poem In Marathi Lyrics

Chotese Bahin Bhau Poem In Marathi Lyrics छोटेसे बहिण-भाऊ, उद्याला मोठाले होऊ उद्याच्या जगाला, उद्याच्या युगाला, नवीन आकार देऊ ll धृ ll ओसाड उजाड जागा, होतील सुंदर बागा शेतांना, मळ्यांना, फुलांना फळांना, नवीन बहार देऊ ll १ ll मोकळ्या आभाळीं जाऊ, मोकळ्या गळ्याने गाऊ निर्मळ मनाने, आनंदभराने, आनंद देऊ अन घेऊ ll २ ll प्रेमाने… Continue reading Chotese Bahin Bhau Poem In Marathi Lyrics

Ya Bai Ya lyrics in Marathi Balgeet | या बाइ या

Ya Bai Ya lyrics in Marathi या बाइ या, बघा बघा कशि माझि बसलि बया. ऐकुं न येतें, हळूहळू अशि माझि छबि बोलते. डोळे फिर्वीते, टुलुटुलु कशि माझि सोनि बघते. बघा बघा तें, गुलुगुलु गालातच कशि हंसते. मला वाटतें, इला बाइ सारें कांहिं सारें कळतें. सदा खेळते, कधिं हट्ट धरुनि न मागे भलतें. शहाणि कशी… Continue reading Ya Bai Ya lyrics in Marathi Balgeet | या बाइ या

Aai Vhavi Mulagi Majhi lyrics in Marathi Balgeet | – Usha Mangeshkar Lyrics

Aai Vhavi Mulagi Majhi lyrics in Marathi आई व्हावी मुलगी माझी, मी आईची व्हावे आई नको बोलणी खारट-आंबट, विटले विटले बाई सूर्यापूर्वी उठा सकाळी, चहा ऐवजी दूध कपाळी आंघोळीच्या वेळी चोळा डोईस शिक्केकाई ‘केस कोरडे कर ग पोरी’, सात हात त्या जटा विंचरी ‘नको पावडर दवडू बाई’, कोकलते ही आई शाळेनंतर पुन्हा शिकवणी, रोजचीच ती… Continue reading Aai Vhavi Mulagi Majhi lyrics in Marathi Balgeet | – Usha Mangeshkar Lyrics

Pappa Sanga Kunache lyrics in Marathi Balgeet | पप्पा सांगा कुणाचे? – Arun Sarnaik, Pramila Datar, Rani Verma Lyrics

Pappa Sanga Kunache lyrics in Marathi पप्पा सांगा कुणाचे? पप्पा माझ्या मम्मीचे मम्मी सांगा कुणाची मम्मी माझ्या पप्पांची इवल्या इवल्या घरट्यात चिमणा चिमणी राहतात चिमणा चिमणी अन् भवती चिमणी पिल्लेही चिवचिवती आभाळ पेलती पंखांवरी पप्पांना घरटे प्रिय भारी चोचीत चोचीने घास द्यावा पिलांचा हळूच पापा घ्यावा पंखांशी पंख हे जुळताना चोचीत चोच ही मिळताना हासते… Continue reading Pappa Sanga Kunache lyrics in Marathi Balgeet | पप्पा सांगा कुणाचे? – Arun Sarnaik, Pramila Datar, Rani Verma Lyrics

Majhya Hati Manik Moti lyrics in Marathi Balgeet | – Sulochana Chavan Lyrics

Majhya Hati Manik Moti lyrics in Marathi माझ्या हाती माणिकमोती घालिते उखाणा खणखणाणा जसा मोतियाचा दाणा माझा हा उखाणा खणखणाणा पाऊस नाही पाणी नाही रान कसे हिरवे? कात नाही चुना नाही तोंड कसे रंगले? खातो मोती पितो पाणी गातो हा दिवाणा, हा उखाणा पोपट बुरख्यावर बुरखे बत्तीस बुरखे देवाचे लाडके डोईवर झळके हिरव्या रानी खाली… Continue reading Majhya Hati Manik Moti lyrics in Marathi Balgeet | – Sulochana Chavan Lyrics

या बालांनो या रे या | Ya Balano Ya Re Ya Lyrics in Marathi Balgeet – Faiyaz, Vasant Desai Lyrics

Ya Balano Ya Re Ya Lyrics in Marathi या बालांनो, या रे या ! लवकर भरभर सारे या ! मजा करा रे ! मजा करा ! आज दिवस तुमचा समजा. स्वस्थ बसे तोचि फसे; नवभूमी दाविन मी, या नगराला लागुनिया सुंदर ती दुसरी दुनिया. खळखळ मंजुळ गाति झरे, गीत मधुर चहूबाजु भरे, जिकडेतिकडे फुलें फळें,… Continue reading या बालांनो या रे या | Ya Balano Ya Re Ya Lyrics in Marathi Balgeet – Faiyaz, Vasant Desai Lyrics

झुलतो झुला जाई आभाळा | Jhulato Jhula Jai Aabhala Lyrics in Marathi Balgeet – Sushma Shrestha Lyrics

Jhulato Jhula Jai Abhala Lyrics in Marathi झुलतो झुला, जाई आभाळा झुल्यासंगे झुलताना खुलतो ग बाई गळा ! लिंबाच्या फांदीला झुला मी बांधिला रेशमाचे लाल गोंडे माझ्या झुल्याला ! खालती वरती वार्‍याला भरती विमानांच्या वेगे माझा झुला चालला ! झुल्याच्या संगती सूरही रंगती वारा नेई माझे गाणे दूर देशाला !

किलबिल किलबिल पक्षी | Kilbil Kilbil Pakshi Lyrics in Marathi Balgeet – Sushma Shrestha Lyrics

Kilabil kilabil pakshi bolati Lyrics in Marathi किलबिल किलबिल पक्षी बोलती, झुळझुळ झुळझुळ झरे वाहती, पानोपानी फुले बहरती, फूलपाखरे वर भिरभिरती, स्वप्‍नी आले काही, एक मी गाव पाहिला बाई ! त्या गावाची गंमत न्यारी, तिथे नांदती मुलेच सारी कुणी न मोठे, कुणी धाकटे, कुणी न बसते तिथे एकटे सारे हसती गाती नाचती, कोणी रडके नाही… Continue reading किलबिल किलबिल पक्षी | Kilbil Kilbil Pakshi Lyrics in Marathi Balgeet – Sushma Shrestha Lyrics