Chandoba Chandoba Lyrics in Marathi – चांदोबा चांदोबा भागलास का

Chandoba Chandoba Lyrics in Marathi – चांदोबा चांदोबा भागलास का

चांदोबा चांदोबा भागलास का
निंबोणीच्या झाडामागे लपलास का
निंबोणीचे झाड करवंदी
मामाचा वाडा चिरेबंदी

आई बाबांवर रुसलास का
असाच एकटा बसलास का
आता तरी परतुनी जाशील का
दूध अन् शेवया खाशील का

आई बिचारी रडत असेल
बाबांचा पारा चढत असेल
असाच बसून राहशील का
बाबांची बोलणी खाशील का

चांदोबा चांदोबा कुठे रे गेला
दिसता दिसता गडप झाला
हाकेला ओ माझ्या देशील का
पुन्हा कधी आम्हाला दिसशील का

Leave a comment

Your email address will not be published.