Dolby Walya lyrics in Marathi – डॉल्बीवाल्या बोलाव माझ्या डीजे ला

Dolby Walya lyrics in Marathi – डॉल्बीवाल्या बोलाव माझ्या डीजे ला

 

हे ब्रिंग इट ओन बेबी..
पोर्र जमली येशीवरती
चर्चा बोरिंग झाली,
चल रे भावड्या पार्टी ला
मग पारावरती आली, (X2)
टपरी मागे रचली क्वार्टर
भावड्या ला मग बसला स्टार्टर
चल रे पिंट्या मिटवू आपल्या
डिस्को डान्सिंग खाजेला
डॉल्बीवाल्या बोलाव माझ्या डीजे ला डीजे ला….
डॉल्बीवाल्या बोलाव माझ्या डीजे ला डीजे ला…. (X2)
आर्र वऱ्हाडी नसून
वराती मंदी हा घुसतो नाचाया
अन झिंगुन-झिंगुन नाचला हा
निसत लागुदे वाजाया (X2)
आला मिरुवणुकीत भावड्या
कधी दांडिया खेळतुया भावड्या
हंडी फोडाया वर गोविंदा
खाली नाचुन घेतोय भावड्या
टांगा पलटी सुटले घोडे
प्यांट फाटुन तुटले जोडे
गिरक्या घेतो करून सदरा
देतो सोडून लाजेला
डॉल्बीवाल्या बोलाव माझ्या डीजे ला डीजे ला….
डॉल्बीवाल्या बोलाव माझ्या डीजे ला डीजे ला…. (X2)
आला DJ बी रंगात
खेटून-खेटून लावतो आयटम
भावड्या भरून गल्लास
करतो खल्लास TOP to BOTTOM (X2)
आला Recharge मारून भावड्या
कसा लेझीम खेळतोय भावड्या
बसला दमून कडाला पिंट्या
त्याला खेचून ओढतोय भावड्या
लात घालून म्हणला SORRY
पिंट्या डार्लिंग आपली यारी
ढोलासंग ताशा जैसा
आपला हाय एक दुजेला
डॉल्बीवाल्या बोलाव माझ्या डीजे ला डीजे ला….
डॉल्बीवाल्या बोलाव माझ्या डीजे ला डीजे ला…. (X2)
Are you ready? म्हणतो भावड्या
लील्ला-लील्ला गातो,
काय बी कर पण वाजीव ब्राझील
DJ त्याला भ्येतो… DJ
बाचाबाची घालून राडे
डान्स भारी अप्पुडी पोडे
माऊलीच DJ version
याच्या घरच्या पूजेला
डॉल्बीवाल्या बोलाव माझ्या डीजे ला डीजे ला….
डॉल्बीवाल्या बोलाव माझ्या डीजे ला डीजे ला….(X2)
बोलाव म्हणजे बोलाव
हे भावड्या हिट इट भावड्या..
भावड्या… माइंड ब्लोविंग भावड्या
भावड्या… नाचुन घे भावड्या

Leave a comment

Your email address will not be published.