Halke Halke Jojava Balacha Palna Lyrics in Marathi

Halke Halke Jojava Balacha Palna Lyrics in Marathi

हलके हलके जोजवा, बाळाचा पाळणा
पाळण्याच्या मधोमध फिरतो खेळणा
सजली गं मऊ मऊ, मखमालीची शैय्या
निजली गं बाळाची, गोरी गोरी काया
बाळ रुपडे देवाचे, भुलविते लोचना
कुर्र करा कानात, हळूच भेटा गं
बारश्याचा सोहळा, घुगर्‍या वाटा गं
आज बाई इंद्राचा दरबार ठेंगणा

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *