Kali Umalate Mana Ekada Lyrics in Marathi

Kali Umalate Mana Ekada Lyrics in Marathi

कळी उमलते मना एकदा
पुन्हा न सुख ते मिळे दहादा

लहर वायुची, शीत चंद्रकोर
ती लज्जांकित अबोल थरथर
दळदळ उधळी मुक्त सुगंधा

एक रात ती सौभाग्याची
आस पुरविते शतजन्मांची
मौन साधिते सुखसंवादा

असले जीवन अशी पर्वणी
निर्माल्याच्या कुठून जीवनी
जीवन अवघे हीच आपदा

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *