Aata Kothe Dhave Man Lyrics in Marathi – आता कोठें धावे मन

Aata Kothe Dhave Man Lyrics in Marathi – आता कोठें धावे मन आता कोठे धावे मन । तुझे चरण देखिलिया ।।१।। भाग गेला सीण गेला । अवघा जाला आनंद ।।२।। प्रेमरसे बैसली मिठी । आवडी लाठी मुखाशी ।।३।। तुका म्हणे आम्हा जोगे । विठ्ठला घोगें खरे माप ।।४।।