अप्सरा आली Apsara Aali Song Lyrics | Natrang

अप्सरा आली Apsara Aali Song Lyrics | Natrang कोमल काया कि मोहमाया पुनवचांदनं न्हाली सोन्यात सजले रूप्यात भिजले रत्‍नप्रभा तनू ल्याली ही नटली थटली जशी उमटली चांदणी रंगमहाली मी यौवन बिजली पाहून थिजली इंद्रसभा भवताली अप्सरा आली इंद्रपुरीतुन खाली पसरली लाली रत्‍नप्रभा तनु ल्याली ती हसली गाली चांदनी रंगमहाली अप्सरा आली पुनवचांदनं न्हाली छबिदार सुरत… Continue reading अप्सरा आली Apsara Aali Song Lyrics | Natrang

अप्सरा आली – Apsara Aali Song Lyrics in Marathi

अप्सरा आली – Apsara Aali Song Lyrics in Marathi कोमल काया कि मोहमाया पुनवचांदनं न्हाली सोन्यात सजले रूप्यात भिजले रत्‍नप्रभा तनू ल्याली ही नटली थटली जशी उमटली चांदणी रंगमहाली मी यौवन बिजली पाहून थिजली इंद्रसभा भवताली अप्सरा आली इंद्रपुरीतुन खाली पसरली लाली रत्‍नप्रभा तनु ल्याली ती हसली गाली चांदनी रंगमहाली अप्सरा आली पुनवचांदनं न्हाली छबिदार… Continue reading अप्सरा आली – Apsara Aali Song Lyrics in Marathi