अशी चिक मोत्याची माळ – Ashi Chik Motyachi Maal Lyrics in Marathi

अशी चिक मोत्याची माळ – Ashi Chik Motyachi Maal Lyrics in Marathi अशी चिक मोत्याची माळ होती ग तीस तोळ्याची ग चिक मोत्याची माळ होती ग तीस तोळ्याची ग जसा गणपती चा गोंडा चौरंगी लाल बावटा ग या चिक माळेला रेशमी बावशार दोरा ग माऊ रेशमाच्या दोऱ्यात नौरंगी माळ ओविली ग अशी चिक मोत्याची माळ… Continue reading अशी चिक मोत्याची माळ – Ashi Chik Motyachi Maal Lyrics in Marathi