Balkadu Powada Lyrics in Marathi

Balkadu Powada Lyrics in Marathi II आहो राजे हो II II जी र राजे हो जी जी….. II स्वराज्याचे बांधू तोरण.. बांधू तोरण संधीपाहून कोंढाणा किल्ला घ्यावा ताब्यात … अष्टमी मुहूर्त ठेवा ध्यानात जिजाबाई भरल्या राजगडात जी…… II आहो राजे हो II II जी र राजे हो जी जी………II.. २ कोंढाण्या सारखा बळकट किल्ला ….… Continue reading Balkadu Powada Lyrics in Marathi