दूर दूर – Dur Dur Lyrics in Marathi – मितवा 2015

दूर दूर – Dur Dur Lyrics in Marathi – मितवा 2015 पेटलं आभाळ सार पेटला हा प्राण रे उठला हा जाळ आतून करपल रान रे उजळ्तांना जळून गेलो राहील ना भान डोळ्यातल्या पाण्याने हि भिजेना तहान दूर दूर चालली आज माझी सावली कशी सांज हि उरी गोठली उरलो हरलो दुखः झाले सोबती काय मी बोलून… Continue reading दूर दूर – Dur Dur Lyrics in Marathi – मितवा 2015