Bolava Vitthal pahava Vitthal Lyrics in Marathi – बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल

Bolava Vitthal pahava Vitthal Lyrics in Marathi – बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल करावा विठ्ठल जीवभाव बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल येणे सोसे मन झाले हावभरी परत माघारी येत नाही बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल करावा विठ्ठल जीवभाव बंधनापासुनी उकलली गाठी देता आली मिठी सावकाश बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल करावा विठ्ठल जीवभाव तुका म्हणे… Continue reading Bolava Vitthal pahava Vitthal Lyrics in Marathi – बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल