ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर – Brahma Vishnu ani Maheshwar Marathi Song LyricsMala He Dattaguru Disle / मला हे दत्तगुरु दिसले

ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर – Brahma Vishnu ani Maheshwar Marathi Song LyricsMala He Dattaguru Disle / मला हे दत्तगुरु दिसले ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश्वर सामोरी बसले मला हे दत्तगुरू दिसले माय उभी ही गाय हो‍उनी पुढे वासरू पाहे वळुनी कृतज्ञतेचे श्वान बिचारे पायावर झुकले चरण शुभंकर फिरता तुमचे मंदिर बनले उभ्या घराचे घुमटामधुनी हृदयपाखरू स्वानंदे… Continue reading ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर – Brahma Vishnu ani Maheshwar Marathi Song LyricsMala He Dattaguru Disle / मला हे दत्तगुरु दिसले