Chandana Dadalaya Lyrics – चांदणं दडलंय लिरिक्स – by Marathi Gani

Chandana Dadalaya Lyrics | Adarsh Shinde | चांदणं दडलंय लिरिक्स | आदर्श शिंदे | by Marathi Gani चांदणं दडलंय लिरिक्स उरामध्ये आज तुफान उठलया पाहताना तुला माझं भान सुटलंया कधी नव्ह ते असं घडलंया काळजाला माझ्या धस्स झालया दिवसाला आज कसं नक्षत्र पडलया चांदणं दडलंया चांदणं दडलंया रूपात तुझ्या ग धुंदीत तुझ्या मी आभाळाला गेलूया… Continue reading Chandana Dadalaya Lyrics – चांदणं दडलंय लिरिक्स – by Marathi Gani