चांदण्या पुनवेचा रातीला Chandnya Punvechya ratila lyrics in Marathi

चांदण्या पुनवेचा रातीला Chandnya Punvechya ratila lyrics in Marathi   Chandanya Punvechya ratila lyrics in Marathi टिकटॉक पबजी सारखा तुनी दिलात केलाय मला गो बॅन . थोडीशी जागा दे दिलमाडी लिफेतिमे बनून राहील तुझा मी फॅन . जरा मिठीत घे माझा जवळ ये थोडं मला तू समजून घे ना ..X2 चांदण्या पुनवेचा रातीला येशील का… Continue reading चांदण्या पुनवेचा रातीला Chandnya Punvechya ratila lyrics in Marathi