धरिला पंढरीचा चोर मराठी अभंग लिरिक्स – Dharila Pandharicha Chor Marathi Abhang Lyrics

धरिला पंढरीचा चोर मराठी अभंग लिरिक्स – Dharila Pandharicha Chor Marathi Abhang Lyrics   धरिला पंढरीचा चोर धरिला पंढरीचा चोर गड़ा बांधुनिया दोर गड़ा बांधुनिया दोर धरिला पंढरीचा चोर धरिला पंढरीचा चोर ह्रदय बंदी खाना केला आत विट्ठल कोंडिला शब्दी केलि जड़ा जोड़ी विट्ठल पायी घातली वेडी धरिला पंढरीचा चोर.. सोहम शब्दांचा मारा केला विट्ठल… Continue reading धरिला पंढरीचा चोर मराठी अभंग लिरिक्स – Dharila Pandharicha Chor Marathi Abhang Lyrics