Dis Char Jhale Man Lyrics in Marathi – दिस चार झाले

Dis Char Jhale Man Lyrics in Marathi – दिस चार झाले दिस चार झाले मन पाखरू होऊन पान पान आर्त आणि झाड बावरून सांजवेळी जेव्हा येई आठव आठव दूर कुठे मंदिरात होई घंटारव उभा अंगावर राही काटा सरसरून नकळत आठवणी जसे विसरले वाटेवर इथे तसे ठसे उमटले दूर वेडेपिसे सूर सनई भरून झाला जरी शिडकावा… Continue reading Dis Char Jhale Man Lyrics in Marathi – दिस चार झाले