गाथा नवनाथांची Gatha Navanathanchi Lyrics in Marathi – Sony Marathi

गाथा नवनाथांची Gatha Navanathanchi – Title Song Lyrics – Sony Marathi भस्मांकित शिवस्वरूप ललाटी शोभत त्रिपुंड सिद्धयोगी वीतरागी धगधगते तेजकुंड तेजकुंड सज्जनासी संजीवन दुरितांचे निर्दालन जगदोद्धारास्तव जणू प्रकटती नवनारायण सृष्टीच्या स्पंदनात काळाच्या वंदनात दुमदुमतो दुमदुमतो दुमदुमतो दुमदुमतो एक नाद व्यापून त्रिभुवन अलख निरंजन अलख निरंजन आदेश… अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन!!!! Gatha Navnathachi Title… Continue reading गाथा नवनाथांची Gatha Navanathanchi Lyrics in Marathi – Sony Marathi