घेतला वसा टाकू नको – Ghetla Vasa Taku Nako Title Song Lyrics in Marathi

घेतला वसा टाकू नको – Ghetla Vasa Taku Nako Title Song Lyrics in Marathi   Ghetla Vasa Taku Nako Lyrics in Marathi सणासुदीचा हर्ष घेऊनी परंपरेचे वाण देऊनी लक्ष्मीचे पाय घरी तुझ्या व्रताने बरसून येतील दारी सुखाच्या सरी लाभेल तपाला मनोभावे किनार कल्याणकारी ज्योत तेजाची निर्मयतेचा प्रकाश देईल दारी रिता घडा तुझा भरेन ग आनंदी… Continue reading घेतला वसा टाकू नको – Ghetla Vasa Taku Nako Title Song Lyrics in Marathi