Hanuman Chalisa Lyrics in Marathi – श्री हनुमान चालीसा

Hanuman Chalisa Lyrics in Marathi – श्री हनुमान चालीसा ॥ दोहा ॥ श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि । बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन-कुमार । बल बुधि बिद्या देहु मोहिं हरहु कलेस बिकार ॥ ॥ चौपाई ॥ जय हनुमान ज्ञान गुन सागर । जय… Continue reading Hanuman Chalisa Lyrics in Marathi – श्री हनुमान चालीसा