Hee Vaat Door Jaate Lyrics in Marathi – ही वाट दूर जाते

Hee Vaat Door Jaate Lyrics in Marathi – ही वाट दूर जाते ही वाट दूर जाते, स्वप्नामधील गावा माझ्या मनातला का तेथे असेल रावा जेथे मिळे धरेला, आभाळ वाकलेले अस्ताचलास जेथे रवीबिंब टेकलेले जेथे खुळया ढगांनी, रंगीन साज ल्यावा स्वप्नामधील गावा, स्वप्नामधून जावे स्वप्नातल्या प्रियाला, मनमुक्त गीत गावे स्वप्नातल्या सुखाचा, स्वप्नीच वेध घ्यावा Hee Vaat… Continue reading Hee Vaat Door Jaate Lyrics in Marathi – ही वाट दूर जाते