Jiv rangala lyrics Marathi जीव दंगला गुंगला रंगला

Jiv rangala lyrics Marathi जीव दंगला गुंगला रंगला जीव दंगला, गुंगला, रंगला असा, पिरमाची आस तू जीव लागला, लाभला ध्यास ह्यो तुझा, गहिवरला श्वास तू पैलतीरा नेशील, साथ मला देशील, काळीज माझं तू सुख भरतीला आलं, नभं धरतीला आलं, पुनवंचा चांद तू जीव दंगला, गुंगला, रंगला असा, पिरमाची आस तू जीव लागला, लाभला ध्यास ह्यो… Continue reading Jiv rangala lyrics Marathi जीव दंगला गुंगला रंगला