Kaakan Lyrics in Marathi

Kaakan Lyrics in Marathi जगण्याची आशा.. या मनाची भाषा.. तू न बोलता न ऐकता समजून घे ना.. स्वप्नांचे रंग.. मी तुझ्यात दंग.. उरे बाकी काय तुझी साथ संग असताना.. आकाशी चंद्र चांदण्या.. तोडून मी का आणल्या.. मनाचा पाळणा करू.. बांधुनी घे जरा झूला.. डोळ्यात तूच साजणी.. सुखाचा स्पर्श तू नवा.. तुझ्या वीना उरे न अर्थ… Continue reading Kaakan Lyrics in Marathi