Mala Ved Lagale Premache Lyrics in Marathi – मला वेड लागले

Mala Ved Lagale Premache Lyrics in Marathi – मला वेड लागले रंग बावऱ्या स्वप्नांना… सांगा रे सांगा… कुंद कळ्यांना… वेलींना… सांगा रे सांगा… हे भास होती कसे…. हे नाव ओठी कुणाचे… का सांग वेड्या मना… मला भान नाही जगाचे…!!! मला वेड लागले प्रेमाचे… मला वेड लागले प्रेमाचे… प्रेमाचे… प्रेमाचे…!!! नादावले, धुंदावले… कधी गुंतले मन बावरे…… Continue reading Mala Ved Lagale Premache Lyrics in Marathi – मला वेड लागले