मन चिंब झालं जणू Man Chimb Jhal Janu Lyrics in Marathi – Zee Marathi

मन चिंब झालं जणू Man Chimb Jhal Janu Lyrics in Marathi – Zee Marathi Man Chimb Jhal Janu Lyrics in Marathi मन चिंब झालं जणू, हळुवार गुंग झालं जणू.. गालावर जणू उतरली गं चांदनी आकाशीच चांदन पसरलं अंगणी…! नकळत झुरणं आठवत रमण काहीच नसूनही सारंकाही असणं सोबतीत वाटे तुझ्या खरंखुरं जगणं रोज रोज दिसावहे साधभोळ… Continue reading मन चिंब झालं जणू Man Chimb Jhal Janu Lyrics in Marathi – Zee Marathi