शोधिसी मानवा राऊळी- Shodhisi Manava Rauli Lyrics in Marathi

शोधिसी मानवा राऊळी- Shodhisi Manava Rauli Lyrics in Marathi शोधिसी मानवा, राऊळी मंदिरी नांदतो देव हा, आपुल्या अंतरी मेघ हे दाटती, कोठुनी अंबरी ? सूर येती कसे, वाजते बासरी ? रोमरोमी फुले, तीर्थ हे भूवरी दूर इंद्रायणी, दूर ती पंढरी गंध का हासतो, पाकळी सारुनी ? वाहते निर्झरी, प्रेमसंजीवनी भोवताली तुला, साद घाली कुणी खूण… Continue reading शोधिसी मानवा राऊळी- Shodhisi Manava Rauli Lyrics in Marathi