मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव लिरिक्स – Mani Nahi Bhav Mane Deva Mala Pav Lyrics

मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव लिरिक्स – Mani Nahi Bhav Mane Deva Mala Pav Lyrics मनी नाही भाव, म्हणे देवा मला पाव देव अशान, भेटायचा नाही हो। देव बाजारचा भाजीपाला नाही हो ॥धृ o ॥ मातीचा देव, त्याला पाण्याचं भेव । सोन्या-चाँदीचा देव, त्याल चोराचं भेव । लाकडाचा देव,त्याल अग्नीचं भेव । देव… Continue reading मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव लिरिक्स – Mani Nahi Bhav Mane Deva Mala Pav Lyrics