Majha Hoshil Na Title Song Lyrics| माझा होशील ना

Majha Hoshil Na Title Song Lyrics| माझा होशील ना Maza Hoshil Na Lyrics in Marathi नको चंद्र तारे फुलांचे पसारे जिथे मी रुसावे तिथे तू असावे तुझ्या पावलांनी मी स्वप्नात यावे नजरेत तुझिया स्वतःला पहावे जिथे सावली दूर जाते जराशी तिथे हात तू हाती घेशील ना मला साथ देशील ना माझा होशील ना माझा होशील… Continue reading Majha Hoshil Na Title Song Lyrics| माझा होशील ना