मोगरा फुलला Mogara Phulala lyrics in Marathi Abhang

मोगरा फुलला Mogara Phulala lyrics in Marathi Abhang Mogara Phulala Lyrics in Marathi मोगरा फुलला, मोगरा फुलला फुलें वेचिता बहरू कळियांसी आला इवलेसे रोप लावियले द्वारी तयाचा वेलु गेला गगनावेरी मनाचिये गुंती गुंफियला शेला बाप रखुमादेवीवरी विठ्ठले अर्पिला Mogara Phulala Lyrics in English Mogara fulala, mogara fulala Fulen wechita baharu kaliyansi ala Iwalese rop lawiyale… Continue reading मोगरा फुलला Mogara Phulala lyrics in Marathi Abhang