नाकावरच्या रागाला औषध काय – Nakavarchya Ragala Aushadh Kay Song Lyrics in Marathi – कळत नकळत 1989

नाकावरच्या रागाला औषध काय – Nakavarchya Ragala Aushadh Kay Song Lyrics in Marathi – कळत नकळत 1989 नाकावरच्या रागाला औषध काय गालावरच्या फुग्यांच म्हणण तरी काय…… माझी लाडली ग, माझी गोडली ग सांगा आमच्या छकुली ला झाल तरी काय नाकावरच्या रागाला औषध काय गालावरच्या फुग्यांच म्हणण तरी काय त्याच काय झाल! एक होती मुलगी एकदा… Continue reading नाकावरच्या रागाला औषध काय – Nakavarchya Ragala Aushadh Kay Song Lyrics in Marathi – कळत नकळत 1989