Nimbonichya Jhadamage lyrics in Marathi

Nimbonichya Jhadamage lyrics in Marathi निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला गं बाई आज माझ्या पाडसाला झोप का गं येत नाही गाय झोपली गोठयात, घरटयात चिऊताई परसात वेलीवर झोपल्या गं जाई जुई मिट पाकळ्या डोळ्यांच्या, गाते तुला मी अंगाई देवकी नसे मी बाळा, भाग्य यशोदेचे भाळी तुझे दुःख घेण्यासाठी, केली पदराची झोळी जगावेगळी ही ममता, जगावेगळी अंगाई… Continue reading Nimbonichya Jhadamage lyrics in Marathi

निंबोणीच्या झाडामागे – Nimbonichya Jhadamage Lyrics In Marathi

निंबोणीच्या झाडामागे – Nimbonichya Jhadamage Lyrics In Marathi निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला गं बाई आज माझ्या पाडसाला झोप का गं येत नाही गाय झोपली गोठयात घरटयात चिऊताई परसात वेलीवर झोपल्या गं जाई जुई मिट पाकळ्या डोळ्यांच्या गाते तुला मी अंगाई देवकी नसे मी बाळा भाग्य यशोदेचे भाळी तुझे दुःख घेण्यासाठी केली पदराची झोळी जगावेगळी ही… Continue reading निंबोणीच्या झाडामागे – Nimbonichya Jhadamage Lyrics In Marathi