Nirop gheto deva aata lyrics in marathi

Nirop gheto deva aata lyrics in Marathi जाहले भजन आम्ही नमितो तव चरण ।वारुनिया विघ्ने देवा रक्षावे दीना ॥धृ॥ दास तुझे आम्ही देवा तुजलाची ध्यातोप्रेमे करुनिया देवा गुण तुझेची गातो ॥१॥ तरी द्यावी सिद्धी देवा हेची वासना, देवा हेची वासनारक्षुनियां सर्वां द्यावी आम्हासी आज्ञा ॥२॥ मागणे ते देवा एकची आहे आता एकची आहेतारुनियां सकळां आम्हां… Continue reading Nirop gheto deva aata lyrics in marathi