Runanubandhachya Lyrics in Marathi – ऋणानुबंधाच्या जिथून पडल्या गाठी

Runanubandhachya Lyrics in Marathi – ऋणानुबंधाच्या जिथून पडल्या गाठी ऋणानुबंधाच्या जिथून पडल्या गाठी भेटींत तृष्टता मोठी त्या कातरवेळा थरथरती कधिं अधरीं त्या तिन्हीसांजा, त्या आठवणी, त्या प्रहरीं कितिदां आलो, गेलो, जमलो रुसण्यावाचुनी परस्परांच्या कधीं न घडल्या गोष्टी कधी तिने मनोरम रुसणें, रुसण्यात उगिच ते हंसणे म्हणून ते मनोहर रुसणें, हंसणे रुसणें – रुसणें हंसणे हसण्यांवरती… Continue reading Runanubandhachya Lyrics in Marathi – ऋणानुबंधाच्या जिथून पडल्या गाठी