सांग ना बाबा BABA Song Lyrics in Marathi – Marathi Movie

सांग ना बाबा BABA Song Lyrics in Marathi – Marathi Movie Baba Song Lyrics in Marathi तू माझ्या मागे होतास ना रे बाबा? माझ्या सगळ्या असण्या-नसण्यात तूच होतास ना? माझ्या मधली मी, तुझ्या मधली मी, तूचआहसे ,तू होतास, सांग ना बाबा. तू माझ्या मागे होतास ना रे बाबा? माझ्या सगळ्या असण्या-नसण्यात तूच होतास ना? माझ्या… Continue reading सांग ना बाबा BABA Song Lyrics in Marathi – Marathi Movie