Shankar Aarti Lyrics Marathi

Shankar Aarti Lyrics Marathi लवथवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा। वीषें कंठी काळा त्रिनेत्रीं ज्वाळां।। लावण्यसुंदर मस्तकीं बाळा। तेथुनियां जळ निर्मळ वाहे झुळझुळां ।।१।। जय देव जय देव जय श्रीशंकरा।। आरती ओवाळूं तुज कर्पुगौरा ।।ध्रु.।। कर्पुगौरा भोळा नयनीं विशाळा। आर्धांगीं पार्वती सुमनांच्या माळा। विभुतीचें उधळण शितिकंठ नीळा। ऐसा शंकर शोभे उमावेल्हाळा ।। जय. ।।२।। देवी दैत्यीं सागरमंथन… Continue reading Shankar Aarti Lyrics Marathi