तू बुद्धि दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे – Tu Buddhi De Tu Tej De Lyrics In Marathi

तू बुद्धि दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे – Tu Buddhi De Tu Tej De Lyrics In Marathi तू बुद्धि दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे हरवले आभाळ ज्यांचे हो तयांचा सोबती सापडेना वाट ज्यांना हो तयांचा सारथी साधना करिती तुझी जे नित्य तव सहवास… Continue reading तू बुद्धि दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे – Tu Buddhi De Tu Tej De Lyrics In Marathi