Ya Devi Sarva Bhuteshu Lyrics in Marathi या देवी सर्वभूतेषु

Ya Devi Sarva Bhuteshu Lyrics in Marathi या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता | नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य भिधीयते । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो… Continue reading Ya Devi Sarva Bhuteshu Lyrics in Marathi या देवी सर्वभूतेषु