Zing Zing Zingat Song Lyrics In Marathi

Zingat Song Lyrics In Marathi – Sairat Movie होतंय उरात धडधड, लाली गालावर आली… आन अंगात भरलाय वार हि पिरतीची बाधा झाली… आर… होतंय उरात धडधड, लाली गालावर आली… आन अंगात भरलाय वार हि पिरतीची बाधा झाली… आता अधीर झालोय, बघ बधीर झालोया… आन तुझ्याचसाठी बनून मजनू, माग आलोया…. आन उडतोय बुंगाट…पळतोय चिंगाट…रंगात आलया… झाल…… Continue reading Zing Zing Zingat Song Lyrics In Marathi