movie songs

Tagmag Lyrics in Marathi – तगमग

By  | 

Tagmag Lyrics in Marathi – तगमग

अंधारात डोले उगडुन केली मी पहहत
एक धुम धवत जाता जता फुतली वाट
आभाळ भरून स्वप्न पहहिले मी आज
एक पंच लव्हून टायट मी
udata udata kele tase haatvare आहे
निखलून पडताना झेलले मी चंद्रा तारे
झिंग्या उदवत एकमेकरवर घसाळे
तेवत थेवत मांज्य मानेती धुग
टॅग टॅग टॅग टॅग

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *