Yad Lagla Lyrics in Marathi – याडं लागलं लिरिक्स

Yad Lagla Lyrics in Marathi – याडं लागलं लिरिक्स

 

याडं लागलं गं याडं लागलं गं

रंगलं तुझ्यात याडं लागलं गं

वास ह्यो ऊसांत येई कस्तुरीचा

चाखलंया वारं ग्वाडं लागलं गं

चांद भासतो दिसाचं मावळाया लागलं

आस लागली मनात कालवाया लागलं

सांगवंना, बोलवंना, मन झुरतया दुरून

पळतंया कळतंया, वळतयं मागं फिरून

सजलं गं, धजलं गं, लाज काजला सारलं

येंधळं हे गोंधळलं लाडं लाडं गेलं हरून

भाळलं असं उरांत पळवाया लागलं

ओढ लागली मनात चाळवाया लागलं

सुलगंना, उलगंना, जाळ आतल्या आतला

दुखनं हे देखनं गं एकलच हाय साथीला

काजळीला उजळलं पाजळुन ह्या वातीला

चांदणीला आवतान धाडतुया रोज रातीला

झोप लागना सपान जागवाया लागलं

पाखरू कसं आभाळ पांघराया लागलं

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *