Yamunechya Tiri Lyrics in Marathi – यमुनेच्या तीरी

Yamunechya Tiri Lyrics in Marathi – यमुनेच्या तीरी

यमुनेच्या तीरी काल पहिला हरी
यमुनेच्या तीरी काल पहिला हरी ।ओ ओ ओ
कान्हा वाजवी बासरी ।।धृ ।।
बारा सोळा ss गौळ्याच्या नरी ।
त्या नटूनी चालल्या मथूरा बाजरी।
त्याने मारला खडा न माझा फोडला घडा ।
त्याने फोडिल्या घागरी ।।१।।ओ ओ ओ
यशोदा बोले बाळ श्रीहरी ।
छडू नको रे गोकूळ नागरी ।
राधिकेच्या घरी कान्हा पलंगावरी ।ओ ओ ओ
राधा झाली ग बावरी ।
कान्हा वाजवी बासरी।।२।।
एका जनार्दनीं गवळण राधा
ती विनवी तुजला अरे मुकुंदा
गवळ्याची नार करी सोळा शुंगर ।ओ ओ ओ
लिन झाली चरणावरी ।
कान्हा वाजवी बासरी ।।३।।

Leave a comment

Your email address will not be published.