आसवांना कळेना Aaswana Kalena Lyrics in Marathi

आसवांना कळेना Aaswana Kalena Lyrics in Marathi

आसवांना कळेना मोल माझ्या प्रभूचे –(2)
तो दमला, तो थकला, माझ्यासाठी सुळी गेला –(2)

1.
ऐकली ना कोणी त्रूषार्थ त्याची वाणी –(2)
पाहिली ना कोणी अघोर वेदना ही
तो दमला, तो थकला, माझ्यासाठी सुळी गेला –(2)

आसवांना कळेना मोल माझ्या प्रभूचे –(2)
तो दमला, तो थकला, माझ्यासाठी सुळी गेला –(2)

2.
धगधगत्या ऊन्हात एकटाच तो –(2)
क्रुसासी टांगलेला निष्पाप कोकरा तो
तो दमला, तो थकला, माझ्यासाठी सूळी गेला –(2)

आसवांना कळेना मोल माझ्या प्रभूचे –(2)
तो दमला, तो थकला, माझ्यासाठी सुळी गेला –(2)

You may also like this song ; ईश्वराची दया किती, Eshwarachi Daya Kiti

Aaswana kalena lyrics in English :

Asavana kalena mol majhya prabhuche –(2)
To damala to thakala majhyasathi suli gela –(2)

1.
Aikali na koni trusharth tyachi vani
pahili na koni aghor vedana hi
To damala to thakala majhyasathi suli gela –(2)

Asavana kalena mol majhya prabhuche –(2)
To damala to thakala majhyasathi suli gela –(2)

2.
Dhagadhagatya unhat ektach to
krusasi tangala nishpap kokara to
To damala to thakala majhyasathi suli gela –(2)

Asavana kalena mol majhya prabhuche –(2)
To damala to thakala majhyasathi suli gela –(2)

Leave a comment

Your email address will not be published.