दिलाची होरी लिरिक्स – Dilachi Hori Lyrics

दिलाची होरी लिरिक्स – Dilachi Hori Lyrics

आज येनार हीर माझी

सारी दुनिया थांबलय गो

झालो लट्टु मी तिच्यावर

माझी धकधक वाढलय गो

आज येनार हीर माझी

सारी दुनिया थांबलय गो

झालो लट्टु मी तिच्यावर

माझी धकधक वाढलय गो

माझी धकधक वाढलय गो

दिलाची होरी केली तुझे हवाली

Love करू चल दर्यान गो

माझे दिलाची होरी केली तुझे हवाली

Love करू चल दर्यान गो

माझे दिलाची होरी केली तुझे हवाली

Love करू चल दर्यान गो

मना बघतस कला तु नाखवा

चार चौघात वाटतय लाज रं

माझी Smile तुच हाय राजा

केला तुझ्याचसाठी साज ह्यो

तुझ्याचसाठी साज ह्यो

अरं सांग तुझे मनान चाललय काय

Direct बोल तु ईशारा करतस काय

राजा सांग तुझे मनान चाललय काय

Direct बोल तु ईशारा करतस काय

दिलाचे लाटावं उधान आयलय

ईश्काचा तुफान ह्यो

आला ईश्काचा तुफान ह्यो

दिलाची होरी केली तुझे हवाली

Love करू चल दर्यान ह्यो

माझे दिलाची होरी केली तुझे हवाली

Love करू चल दर्यान ह्यो

माझे दिलाची होरी केली तुझे हवाली

Love करू चल दर्यान ह्यो

पोरी तुझे नखऱ्याची चाल गो

घाव करतय दिलावरी

रोज बघतय तुझीच वाट मी

तु आहेस सोनपरी

पोरी तुझे नखऱ्याची चाल गो

घाव करतय दिलावरी

रोज बघतय तुझीच वाट मी

तु आहेस सोनपरी

आस जिवाला लागली

सांग येशील काय गो

सांग रानी मना तु

साथ देशील काय गो

दिलाची होरी लागली दर्या किनारी

वाट बघतय नाखवा ह्यो

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *