LOVE MARRIAGE Lyrics in Marathi- लव्ह मॅरेज लिरिक्स

LOVE MARRIAGE Lyrics in Marathi- लव्ह मॅरेज लिरिक्स सांग राणी सांग तुझा राजा तू मला बनवशिल का माझे नावाचं कुंकू तुझे माथ्यावर लावशील का   सांग राणी सांग तुझा राजा तू मला बनवशिल का तुझे हाताव टॅटू माझे नावाचं काढशील का   सांग लव मॅरेज माझ्याशी करशील का   जरी ची साडी नेसून कवरी सुंदर… Continue reading LOVE MARRIAGE Lyrics in Marathi- लव्ह मॅरेज लिरिक्स

चल कोकण पाहूया लिरिक्स – Chal Kokan Pahuya Lyrics in Marathi

चल कोकण पाहूया लिरिक्स – Chal Kokan Pahuya Lyrics in Marathi उधान आलया दर्याला राणी जवापासून मी पाहिलं तुला तुझ्या डोळ्यान काजळ नाकान नथनी शोभतया काळ्या केसान गजरा लाली ओठावर खुळली या अग होरीन जाऊया सारा कोकण पाहूया   जणू लाखान हाय तो सोन ह्या समिन्द्राच देन आज इश्कात रंगून जाऊ मन जाळ्यान तुझ्या गावलंय… Continue reading चल कोकण पाहूया लिरिक्स – Chal Kokan Pahuya Lyrics in Marathi

मी झालो दिवाना लिरिक्स – Mi jhalo Diwana Lyrics in Marathi

मी झालो दिवाना लिरिक्स – Mi jhalo Diwana Lyrics in Marathi मी झालो दिवाना येरा पिसा तूच माझी ग मैना अशी जाऊ नको तू दूर ग जवल जराशी येना   मी झालो दिवाणा ग नाद खुळा तूच माझी ग नैना कधी तू बघशील नजरेनं ग लाईन मला तू दे ना   जीव तुझाशी ग जूरला… Continue reading मी झालो दिवाना लिरिक्स – Mi jhalo Diwana Lyrics in Marathi

दर्याची दौलत लिरिक्स – Daryachi Daulat Lyrics in Marathi

दर्याची दौलत लिरिक्स – Daryachi Daulat Lyrics in Marathi पारू आयली गो दर्यावरी पोर झायल्यान फिदा गो हिच्यावरी पारू आयली गो दर्यावरी पोर झायल्यान फिदा गो हिच्यावरी   तुझा साज हाय ह्यो लै न्यारा माझा इष्काचा चढलाय पारा मन झायलाय तुझावर फिदा ग पोरी पीरमाचा रंग लै न्यारा   अशी चंदेरी रात नाही सोडणार हाथ… Continue reading दर्याची दौलत लिरिक्स – Daryachi Daulat Lyrics in Marathi

तुनी जादूच केली माझेवरी लिरिक्स – Tuni Jaduch Keli Majhevari Lyrics in Marathi

तुनी जादूच केली माझेवरी लिरिक्स – Tuni Jaduch Keli Majhevari Lyrics in Marathi हैय्या हो हैय्या हो हैय्या हैय्या हो हैय्या हो हैय्या हैय्या हो हैय्या हो हैय्या हैय्या हो हैय्या हो हैय्या   लव्ह हाय माझा तुझा वरी समजू नको तू बहाणा समजू नको तू बहाणा   तुनी जादूच केली माझा वरी होश मला… Continue reading तुनी जादूच केली माझेवरी लिरिक्स – Tuni Jaduch Keli Majhevari Lyrics in Marathi

इश्क पिरमान ह्यो रंगलाय लिरिक्स – Ishq Pirman Ranglay Lyrics in Marathi

इश्क पिरमान ह्यो रंगलाय लिरिक्स – Ishq Pirman Ranglay Lyrics Home aagri-koli songs kewal walanj Pravin koli इश्क पिरमान ह्यो रंगलाय लिरिक्स | Ishq Pirman Ranglay Lyrics | Keval Walanj | Aagri Koli Song Lyrics इश्क पिरमान ह्यो रंगलाय लिरिक्स | Ishq Pirman Ranglay Lyrics | Keval Walanj | Aagri Koli Song Lyrics Ishq Pirman… Continue reading इश्क पिरमान ह्यो रंगलाय लिरिक्स – Ishq Pirman Ranglay Lyrics in Marathi

गोल्डीची हळद लिरिक्स – Goldichi Halad Lyrics in Marathi

गोल्डीची हळद लिरिक्स – Goldichi Halad Lyrics in Marathi हळद लागली नवरदेवा मुंडावळ्या डोई ग सजल्या तोरण माळी मांडवादारा नटुनशी आयल्या बहीणी साऱ्या आईचा लारका सोकरा गोल्डी यो झायला नवरा राजा, नवरा राजा, नवरा राजा, नवरा राजा…   बॅण्ड वाजतय हळद गाजतय बॅण्ड वाजतय हळद गाजतय पोरा नाचतान भावाच्या हळदीला पोरा नाचतान गोल्डीच्या हळदीला नाचू… Continue reading गोल्डीची हळद लिरिक्स – Goldichi Halad Lyrics in Marathi

दर्याचे किनारी लिरिक्स – Daryache Kinari Lyrics in Marathi

दर्याचे किनारी लिरिक्स – Daryache Kinari Lyrics in Marathi आली मनमोहिनी इंद्रापुरीतुनी लखलखती शुक्राची चांदणी तुला पाहूनशी येरा ह्यो झालाय रूप तुझे भरलंय डोल्यामंधी   आली मनमोहिनी इंद्रापुरीतुनी लखलखती शुक्राची चांदणी तुला पाहूनशी येरा ह्यो झालाय रूप तुझे भरलंय डोल्यामंधी   मासोलीवाणी ग तुझी जवाणी तुझ्या पिरमाची लागलीया ओढ मासोलीवाणी ग तुझी जवाणी तुझ्या पिरमाची… Continue reading दर्याचे किनारी लिरिक्स – Daryache Kinari Lyrics in Marathi

माझा पिल्लू लिरिक्स – Majha Pillu Lyrics

माझा पिल्लू लिरिक्स – Majha Pillu Lyrics माझा राजा तू शोना दिसतय माझा शोना तू पिल्लू दिसतय तुझ्यावर प्यार करतंय मी हो इश्कवला प्यार करतय   इश्कवाली तुझी मिठी बाते प्यारी माझ्या हृदयाने का हुरताय माझा राजा तू शोना दिसतय माझा शोना तू पिल्लू दिसतय   हो इश्कवला प्यार करतय कट्टी बत्तीची यारी निराळी वेड… Continue reading माझा पिल्लू लिरिक्स – Majha Pillu Lyrics

Aai Tujha Dongar Lyrics- आई तुझा डोंगर लिरिक्स

Aai Tujha Dongar Lyrics- आई तुझा डोंगर लिरिक्स आई एकविरा माउली झाली कोळ्यांची सावली आम्हा कोळीवार्यांच्या हाकेलाधावत आयली एकविरा माउली तुझा मुळे दिस सोन्याचा उंगवला एकविरा माउली तुझा मुळे दिस सोन्याचा उंगवला आई तुझा डोंगर आई तुझा डोंगर बघ किती सुंदर रंगानं सजवला आई तुझा डोंगर बघ किती सुंदर रंगानं सजवला तुला सांगतोय गो एकविरा… Continue reading Aai Tujha Dongar Lyrics- आई तुझा डोंगर लिरिक्स