ही पोली साजुक तुपातली | Hi Poli Sajuk Tupatali Lyrics in Marathi

ही पोली साजुक तुपातली | Hi Poli Sajuk Tupatali Lyrics in Marathi पहिल्या धारेच्या प्रेमाने साला काळीज केलंय बाद ही पोळी साजुक तुपातली तिला म्हावर्‍याचा लागलाय नाद आडुन आडुन करू नको इशारा भिडू दे आता डोळ्याला डोळा हिथं बि ठिणगी तिथं बि ठिणगी जोसानं पेटू दे आग चोरून जरी ह्यो गेटमेट झाला खबर झायली कोलीवाड्याला… Continue reading ही पोली साजुक तुपातली | Hi Poli Sajuk Tupatali Lyrics in Marathi

ही नाव रिकामी उभी | Hi Naav Rikami Ubhi Lyrics in Marathi

ही नाव रिकामी उभी | Hi Naav Rikami Ubhi Lyrics in Marathi   ही नाव रिकामी उभी किनार्‍याला मी काशी वल्हवू तुझ्याविना दर्याला ? या चांदण्यांत लाटा चमकटी रुपेरी रंगानं खळखळ दरियाची हसणं असेल पिरतीनं तू येताच नाव माझी – घेऊन गिरकी लागेल सुरूसुरू धावायला झणझण झोंबल रातीचा वारा तुझ्या गं अंगाला जवळ जवळ सरकशील… Continue reading ही नाव रिकामी उभी | Hi Naav Rikami Ubhi Lyrics in Marathi

हय्‌ पावलाय देव मला | Hay Pavalay Dev Mala Lyrics in Marathi

हय्‌ पावलाय देव मला | Hay Pavalay Dev Mala Lyrics in Marathi हय्‌ पावलाय देव मला मल्हारी आरं देवा तू धाव रे धाव रे मल्हारी देवा तू नवसाला पावलाय्‌ मल्हारी देवाची सोन्याची जेजुरी मल्हारी गडाला नवलाख पायरी मल्हारी देव माझा गडावर निगाला मल्हारी देवाला आंगोली घालतान मल्हारी आरं देवाची आंगोली करतान्‌ मल्हारी देवा माझा गडावर… Continue reading हय्‌ पावलाय देव मला | Hay Pavalay Dev Mala Lyrics in Marathi

सुटला वादळी वारा | Sutala Vadali Vara Lyrics in Marathi

सुटला वादळी वारा | Sutala Vadali Vara Lyrics in Marathi हुशियार.. सुटला वादळी वारा ! वल्हव जोमात जरा, गाठू किनारा, गड्या गाठू किनारा, गड्या गाठू किनारा रे उजविला महागाई-बेकारीचं कडं, बसंल धडक हेरून ठेव पर माराया धडक, फोडाया खडक एकीचा दीप कुठं दिसतोय का हुडक, वल्हव तडक तिकडं बी पाऊस गारा, जणू मशीनगनचाच मारा झुंजु… Continue reading सुटला वादळी वारा | Sutala Vadali Vara Lyrics in Marathi

वारा फोंफावला | Vara Phophavala Lyrics in Marathi

वारा फोंफावला | Vara Phophavala Lyrics in Marathi वारा फोंफावला दरिया उफाळला माझं ग तारूं कसं हांकारूं सजणे समिंदरांत? लाटेवर लाट, पाठोपाठ थयथय दरिया, नाचे कांठोकांठ तुफानाची खुणगांठ वार्‍यानं शीड करि फडाफडा छातींत होई धडाधडा माझी काय्‌ छाती नाय्‌ वल्हवायला ! हे बघ कललं उजवीकडं क्षणांत झुकलं डावीकडं फेंसाळ पाणी होडींत आलं थोडं थोडं

वादलवारं सुटलं गो | Vadal Vara Sutala Go Lyrics in Marathi

वादलवारं सुटलं गो | Vadal Vara Sutala Go Lyrics in Marathi वादलवारं सुटलं गो वार्‍यानं तुफान उठलं गो भिरभिर वार्‍यात पावसाच्या मार्‍यात सजनानं होडीला पान्यात लोटलं वादलवारं सुटलं गो ! गडगड ढगांत बिजली करी फडफड शिडात धडधड उरी एकली मी आज घरी बाय संगतीला माझ्या कुनी नाय सळसळ माडांत खोपीच्या कुडात जागनार्‍या डोल्यांत सपान मिटलं… Continue reading वादलवारं सुटलं गो | Vadal Vara Sutala Go Lyrics in Marathi

लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लायेकरनी | Lay Lay Layekarani Lyrics in Marathi

लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लायेकरनी | Lay Lay Layekarani Lyrics in Marathi   लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लायेकरनी पोरी लायेकरनी वाकऱ्या शेंड्याच्या गोयेकरनी वटीनं खुर्दा वरलीकरनी पोरी वरलीकरनी सफेद परक्या मुंबईकरनी लांब सोग्याच्या येसवकरनी पोरी येसवकरनी काल्या टिकल्या दांडेकरनी येणीला गोंडा मालवणकरनी पोरी मालवणकरनी लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लायेकरनी खारं म्हावरं शिवरीकरनी पोरी शिवरीकरनी मोक्षीला जातान्‌… Continue reading लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लायेकरनी | Lay Lay Layekarani Lyrics in Marathi

या गो दांड्यावरना बोलते | Ya Go Dandyavarana Bolate Lyrics in Marathi

या गो दांड्यावरना बोलते | Ya Go Dandyavarana Bolate Lyrics in Marathi या गो दांड्यावरना बोलते नवरा कुणाचा येतो त्याच्या करवल्या गो करवल्या नाजुक-साजुक त्या नेसल्या गो नेसल्या पैठणी सार्‍या त्यांच्या डोईमंदी सायलींच्या गो येन्या पायी पैंजण गो वाजती रुणझुण छुनछुन त्या चालल्या गो चालल्या ठुमकत ठुमकत त्यांचे वर्‍हाडी गो वर्‍हाडी फेटेवाले त्यांचे यजमान गो… Continue reading या गो दांड्यावरना बोलते | Ya Go Dandyavarana Bolate Lyrics in Marathi

मालिनीच्या जळी डुले | Malinichya Jali Dule Lyrics in Marathi

मालिनीच्या जळी डुले | Malinichya Jali Dule Lyrics in Marathi मालिनीच्या जळी डुले पुढेमागे नाव वल्हव नाव नाविका, घे भगवन्‌ नांव श्री भगवन्‌, जय भगवन्‌ दैव आपुले आज उजळले भाग्यवंत चरणकमल आज पाहिले पावन झाली नौका ही आज डुलत जाय शांत नदजली नेत्र लागले पैलतिरि दुरी दूर राहिला माहेराचा गांव दिनकर तळपे अंबरी निळ्या मधुर… Continue reading मालिनीच्या जळी डुले | Malinichya Jali Dule Lyrics in Marathi

माज्या सारंगा राजा सारंगा | Majya Saranga Raja Lyrics in Marathi

माज्या सारंगा राजा सारंगा | Majya Saranga Raja Lyrics in Marathi माज्या सारंगा, राजा सारंगा डोलकरा रं धाकल्या दीरा रं चल जावया घरा ! आज पुनवा सुटलंय दमानं दरियाच्या पान्याला आयलंय उदान पिऊन तुफानवारा शीड फाटलं धावतं पाठी तुटलंय्‌ सुकानू मोरली काठी फेसाल पान्याचा घेरा कोलीवारा रं राहिला दूर डोलां लोटिला पान्याचा पूर संबाल संसार… Continue reading माज्या सारंगा राजा सारंगा | Majya Saranga Raja Lyrics in Marathi