देवाक काळजी रे लिरिक्स – Devaak Kalaji Re Lyrics

देवाक काळजी रे लिरिक्स | Devaak Kalaji Re Lyrics

मराठी लिरिक्स

होणार होतला जाणार जातला

मागे तू फिरू नको

उगाच सांडून खऱ्याची संगत

खोट्याची धरू नको

येईल दिवस तुझा हि माणसा

जिगर सोडू नको

तुझ्या हाती आहे डाव सारा

इसर गजाल कालची रे

देवाक काळजी रे

माझ्या देवाक काळजी रे

सोबती रे तू तुझाच

अन तुला तुझीच साथ

शोधूनि तुझी तू वाट

चाल एकला

होऊ दे जरा उशीर

सोडतोस का रे धीर

रात संपता पहाट

होई रे पुन्हा

देवाक काळजी रे

माझ्या देवाक काळजी रे

फाटक्या झोळीत येऊन पडते

रोजची नवी निराशा

सपान गाठीला धरत वेठीला

कशी रं सुटावी आशा

अवसेची रात नशिबाला

पुनवेची राख पदराला

होईन पुनव मनाशी जागव

खचून जाऊ नको

येईल मुठीत तुझ्याही आभाळ

माघार घेऊ नको

उगाच भयाण वादळ वाऱ्याच्या

पाऊल रोखू नको

साद घाली दिस उद्याचा नव्याने

इसर गजाल कालची रे

देवाक काळजी रे

माझ्या देवाक काळजी रे

———————————————————————————————————————————————————

English Lyrics

Honaar hotala jaanar jatala

maage tu firu nako

ugaacha sandhun kharyachi sangat

khotyachi dharu nako

yeil divas tuza hi manasa

jigar sodu nako

tuzya haati ahe daav sara

isar gajaal kalachi re

devaak kalji re

mazya devaak kalaji re

sobati re tu tuzach

an tula tuzich saath

shodhuni tuzi tu vaat

chaal ekala

hou de jara ushir

sodtos ka re dhir

raat sampata pahaat

hoi re punha

devaak kalji re

mazya devaak kalaji re

fatakya zolit yein padate

rojachi navi nirasha

sapaan gathila dharat vethila

kashi re sutavi aasha

avasechi raat nashibala

punavechi raakh padarala

hoin punav manashi jaagav

khachun jaau nako

ugaach bhayaan vaadal varyachya

paul rokhu nko

saad ghali dis udycaha navyane

isar gajaal kalchi re

devaak kalji re

mazya devaak kalaji re

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *