प्रीती तुझीच स्मरावी Priti Tujhich Smaravi Lyrics in Marathi

प्रीती तुझीच स्मरावी Priti Tujhich Smaravi Lyrics in Marathi

अनमोल या प्रितीला –(2)
कवटाळूनी धरावे
प्रीती तुझीच स्मरावी ह्रदयात साठवावी –(2)

1.
देवाने या जगावर अनमोल केली प्रीती
धाडीला पुत्र जगती जोडावयास नाती
प्रभू येशूचा प्रीतीची –(2)
आठवण सदा करावी
प्रीती तुझीच स्मरावी ह्रदयात साठवावी –(2)
अनमोल या प्रीतीला………

2.
प्रभु येशूचा प्रमाण वधस्तंब हे निशाण
आम्हा पापीयांच्यासाठी देला क्रूसावरी प्राण
राजाचा रंक झाला –(2)
पाप्याची मान मिळाली
प्रीती तुझीच स्मरावी ह्रदयात साठवावी –(2)
अनमोल या प्रीतीला……

Priti Tujhich Smaravi Lyrics in English :

Anmol ya pritila –(2)
Kavataluni dharave
Priti tujhich smaravi hrudayat sathvavi –(2)

1.
Devane ya jagavar anmol keli priti
Dhadila putra jagati jodavayas nati
Prabhu yesucha pritichi–(2)
Athavan sada karavi
Priti tujhich smaravi hrudayat sathvavi –(2)

2.
Prabhu yesucha praman vadhastamba he nishan
Amha papiyachyasathi dila krusavari pran
Rajacha rank jhala –(2)
Panyachi map milali
Priti tujhich smaravi hrudayat sathvavi –(2)

Leave a comment

Your email address will not be published.