मुंगी उडाली आकाशीं Mungi Udali Aakashi lyrics in Marathi Abhang

मुंगी उडाली आकाशीं Mungi Udali Aakashi lyrics in Marathi Abhang

 

Mungi Udali Akashi lyrics in Marathi

मुंगी उडाली आकाशीं ।
तिणें गिळीलें सूर्याशीं

थोर नवलाव जांला ।
वांझे पुत्र प्रसवला

विंचु पाताळाशी जाय ।
शेष माथां वंदी पाय

माशी व्याली घार झाली ।
देखोनी मुक्ताई हांसली

 

Leave a comment

Your email address will not be published.